ჩვენ შესახებ » კონსულტანტები

კონტინენტალ კონსტრაქციონ კორპორაცია ( CCCL )

 

კონტინენტალ კონსტრაქციონ კორპორაცია არის ISO 9001:2008 სერტიფიკატის მფლობელი საინჟინრო სამშენებლო კომპანია ინდოეთში. მისი 50 წლიანი გამოცდილება მოიცავს ჰიდროენერტეტიკული პროექტების, ირიგაციული და საზღვაო, წყალმომარაგებისა და წყალარინების, ასევე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის , საინჟინრო, სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო სამრეწველო ნაგებობების პროექტების განხორციელებას.

CCCL ყოველთვის სარგებლობდა და სარგებლობს  მაღალი კვალიფიკაციითა და   პროფესიული ხარისხით ადგილობრივ და საერთაშორისო სამშენებლო ბაზარზე.

www.cccorpn.com

 

 

AECON

 

საუკუნზე მეტი გამოცდილების მქონე კომპანია Aecon ცნობილი ინფრასტრუქტურული ღირშესანიშნავი პროექტების განხორციელებით. მას აშენებული აქვს ასობით ქარხანა, გზები, sewers, თეატრები, წიგნის მაღაზიებში, ელექტროსადგურებს, საღებავი მაღაზიები, ხელოვნების ცენტრები, ოფისები, სასტუმროები და გაზგამანაწილებელი ქსელები.

 

მათი გამოცდილება მოიცავს სრულ მომსახურებას , მათ შორის, საპროექტო და სამშენებლო , დაფინანსება, ოპერაციული , შესყიდვების და პროექტის მენეჯმენტს.

www.aecon.com

 

 

STUCKY

 

შვეიცარიული საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც ფოკუსირებულია კაშხლების, ენერგეტიკული ნაგებობების გეოლოგის შესწავლით და მსოფლიოში გააჩნია საუკეთესო რეპუტაცია ამ სფეროში. განსაკუთღებით აღსანიშნავია მისი  80 წლის გამოცდილება დიდი კაშხლების, სპეციფიკაციით ორმაგი სიმრუდის თაღოვანი კაშხლების შესწავლით , რომლის  პიონერად ალფრედ შტუკი ითვლება. ხუდონის ახალი ორიგინალური  ტექნიკური პროექტი  კომპანია შტუკის მიერ არის შემუშავებული.

www.stucky.ch

 

rePLAN

 

მსოფლიოში ცნობილი კანადური კომპანია ”rePLAN”- (www.replan.ca) ლიდერია  სოციალური ზემოქმედების შეფასებისა და მასთან დაკავშირებული მართვის გეგმების შემუშავებაში, ასევე განსახლებებისა და კონპენსაციების  გეგმების მართვაში. მას ამ   მიმართულებით 30 წელზე მეტი წარმატებული სამუშაო  გამოცდილება გააჩნია 60-ზე მეტ ქვეყანაში.  რეპლანი  1978 წელს დაარსდა ტორონტოში, ამ კომპანიის გუნდი შედგება  80-ზე მეტი პროფესიონალისაგან, მათ შორის  საზოგადოების ჩართულობის და განვითარების სპეციალისტები, სოციალური მეცნიერების, ინჟინრების,არქიტექტორების, იურისტებისა და ფსიქოლოგებისგან. რეპლანის საქმიანობის სფეროა სოციალური ზემოქმედებისა და რისკების შეფასება, სოციალური მართვის გეგმების ჩამოყალიბება მიწის შეძენისა და განსახლების შემთხვევებში.  ხუდონჰესის პროექტის ზემოქმედების არეალში მოქცეული მოსახლეობის განსახლების გეგმის მეორე ფაზას შეიმუშავებს კომპანია ”rePLAN”- ი.

Address: თბილისი, ჩიტაძის ქ. 11, ოფისი # 10. 0114 Tel/Fax +995 32 225 88 68 E-mail: info@transelectrica.ge